จดโดเมนเนมที่ไหนดี ในประเทศ หรือต่างประเทศ

มกราคม 29, 2560
ในที่นี่ เราจะเปรียบเทียบให้ดูข้อดีข้อเสียของการจดโดเมนเนม (Domain Name) ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะเลือกแบบไหนนั้น แต่ละคน แต่ละบริษัทต้องเลือกตัดสินใจ ให้เข้ากับความต้องการ และความสะดวกของตัวเอง